Producenci / Wyroby

Najczęściej kupowane

PROBIOFOODTM

PROBIOFOODTM – żywność XXI wieku, którą z miłości do natury wytworzyliśmy w naszym gospodarstwie i gospodarstwach zaprzyjaźnionych, stosując w uprawach, hodowlach i innych etapach procesów wytwarzania żywności PROBIOTECHNOLOGIĘ. Polega ona na wykorzystaniu, dobrodziejstwa odziaływania pożytecznych mikroorganizmów, czyli naturalnych, odpowiednio dobranych kompozycji żywych szczepów mikroorganizmów, i ich metabolitów należących do grupy probiotyków (z gr. pro bios – ,,dla życia”), oraz innych naturalnych wyrobów i komponentów jak minerały, wyciągi roślinne, fermenty, nawozy organiczne i naturalne, których zadaniem jest korzystne oddziaływanie w ekosystemach dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

PROBIOTECHNOLOGIA wykorzystana przy wytwarzaniu żywności PROBIOFOODTM jest zgodna z ideą „jednego zdrowia”, zakładającą bezwzględną dbałość o wzajemne relacje i zależności pomiędzy wszystkimi ekosystemami – zdrowiem ludzi, dobrostanem zwierząt i kondycją środowiska naturalnego. PROBIOFOODTM jest urzeczywistnieniem słów Hipokratesa postulującego, że: ”że pożywienie powinno stać się naszym lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”

W procesach wytwarzania nowej kategorii żywności – PROBIOFOODTM – całkowicie wyeliminowaliśmy chemizację i degradację środowiska naturalnego. Wyroby PROBIOFOODTM pozwalają skutecznie się przeciwstawić problemom lekoodporności, antybiotykoodpornośći, inwazjom alergenów, grzybic, różnorodnych chorób i patogenów.

Stosując w naszym gospodarstwie technologię przyszłości - PROBIOTECHNOLOGIĘ przywracamy bioróżnorodność i równowagę w przyrodzie. Różnorodne kompleksy pożytecznych mikroorganizmów stosowane w procesach wytwarzania PROBIOFOODTM, wyposażone są w olbrzymią liczbę wyspecjalizowanych narzędzi biologicznych – enzymów zapewniających im przetrwanie w glebie i różnorodnych środowiska w których wspierając się wzajemnie wypierają mikroflorę chorobotwórczą.

Nowa kategoria żywności - PROBIOFOODTM jest propozycją wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata – ludzi których codzienność charakteryzuje dbałość o zdrowie, harmonię obcowania z naturą i poszanowanie środowiska naturalnego.