Producenci / Wyroby

 

Hodowla zwierząt z zastosowaniem mikroorganizmów

Mikroorganizmy tworzą kompleksy pożytecznych kultur i są źródłem enzymów, pełnią one istotną rolę w hodowli trzody chlewnej. Ich podanie pozwala na właściwy wzrost zwierząt. Dodaje się je do pasz lub stosuje jako oprysk - eliminują one występowanie much i odoru. Mikroorganizmy dodawane są także do sianokiszonek, którymi karmi się bydło.

Mikroorganizmy probiotyczne w rolnictwie

mgr. inż. Kazimierz Kosakowski opowiada o fermie kurczaków, którą założył. Zdając sobie sprawę z powszechnie złej opinii drobiu, utuczonego antybiotykami i chemią, postanowił on do swojej hodowli wykorzystywać wyłącznie probiotechnologię. Używa ziół i probiotyków zamiast środków chemicznych. Probiotyki stosuje także w przypadku oborniku, który dzięki mikroorganizmom nie zagrzewa się, szybciej fermentuje i przypomina kompost.

ProBio Emy w hodowli bydła

Materiał filmowy przedstawiający zastosowanie Probiotechnologii w hodowli bydła. Mówimy o tym jak korzystny wpływ mają ProBio Emy na kondycje zwierząt. Są efektywne w likwidacji grzybic, ograniczają występowanie biegunek, korzystnie oddziaływują na problemy skórne. 

ProBio Emy w hodowli psów, kotów i koni

Wypowiedź doświadczonego hodowcy psów rasowych Pani Izabeli Jaglarz o chowie, pielęgnacji oraz problemach spotykanych w hodowli psów i ich rozwiązywaniu za pomocą Probiotyków dla zwierząt - ProBio Emów.

Kongres SCD: Probiotyczna Technologia SCD w hodowli

Andras Hidas: Węgrzy mają problemy z hodowlą królików: są bardzo wrażliwe, wymagają stosowanie wielu antybiotyków. Problemy pojawiły się również w hodowli gęsi, u których wystąpił kłopot z grzybicą. Dzięki probiotykom grzybica ustąpiła, zniknęły schorzenia układu pokarmowego. W hodowli gęsi dzięki probiotykom oczyszcza się jaja, dzięki czemu młode pisklęta przestały chorować zaraz po wykluciu.