Producenci / Wyroby

 

ProBiotechnologia (gr. pro bios - dla życia) to sposób wytwarzania i stosowania naturalnych wyrobów mikrobiologicznych opartych na kompozycjach pożytecznych, probiotycznych mikroorganizmów i ich metabolitów oraz innych naturalnych wyrobów i komponentów jak minerały, wyciągi roślinne, fermenty, nawozy organiczne i naturalne, których zadaniem jest korzystne oddziaływanie w ekosystemach dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego.

Na bazie ProBiotechnologii wytwarzane są ProBio Emy.

 

ProBio Emy (gr. pro bios - dla życia) są wytwarzane w naturalnym procesie fermentacji na bazie Kultur Matecznych SCD (KM) tj. wyselekcjonowanych i odpowiednio skomponowanych kultur bakteryjnych i drożdży, ubogaconych kompozycjami minerałów i dodatków ziołowych z użyciem strukturyzowanej wody i naturalnej pożywki, których zadaniem jest korzystne oddziaływanie dla zdrowia roślin, zwierząt, ludzi i środowiska. Według definicji FAO/WHO probiotyki to "żywe drobnoustroje, które podane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza".

 

ProBio Emy to odpowiednio przygotowane zestawy, kompleksy mikroorganizmów wyposażone w wyspecjalizowane narzędzia biologiczne - enzymy zapewniające im przetrwanie w różnorodnych ekosystemach.

 

Uniwersalne zdolności ProBIo Emów są wynikiem takiego doboru szczepów tlenowych i beztlenowych mikroorganizmów, które w kompozycji współdziałają, wzajemnie wspierając się i poprzez wytwarzane substancje mogą przetrwać w agresywnym środowisku zdominowanym patogenami.

 

ProBio Emy pełnią funkcję probiotycznego korektora procesów ogniw łańcucha pokarmowego wspierając bioróżnorodność życia roślin, zwierząt i ludzi. Stosowanie ich nie wymaga karencji i prewencji.

 

Poprawiają jakość i zdrowotność wszystkich ekosystemów!