Producenci / Wyroby

Probio Emy w oczyszczalniach

mgr. inż. Michał Paca prowadzi sortownię odpadów oraz oczyszczalnię ścieków, w których wykorzystuje mikroorganizmy. Udrażniają one kanały, usprawniają procesy biologiczne. Stosowane są one w następujących oczyszczalniach: Turek (pozwalają przyjmować więcej ścieków), Łowicz (osady przetworzone na kompost), Pomiechówek (dwukrotna objętość stawów) i Józefów (pozbycie patogenów z osadu). Mikroorganizmy we wszystkich wyżej wymienionych oczyszczalniach ograniczają odór, higienizują odpady, poprawiają odwadnianie i procesy oczyszczania. 

Kompostowanie - All Seasons Bokashi

Rupert Van Der Merve - od piętnastu lat pracuje nad probiotykami, propaguje system przyjazny dla środowiska, produkuje Bokashi, które wykorzystuje na potrzeby kuchennego recyklingu. Stosowanie tej metody przynosi korzyści finansowe, zmniejsza się ilość odpadów, much i innych owadów. Odpady wykorzystuje się po fermentacji, tworząc specjalne kopce, układane naprzemiennie z warstw kuchennych odpadów i materii organicznej.

Kompostowanie odpadów - projekt w dubaju

Dubaj to region o silnym oddziaływaniu na środowisko, pełen pustyń, cechuje się wielokulturowym społeczeństwem, połowa jego populacji to robotnicy, nieuświadomieni w kwestii spraw ekologicznych. Projekt obejmuje szkoły, w których używa się koszów bokashi, doszkala się dzieci i ich rodziców. Rząd nie jest przyjaźnie nastawiony do rozwiązań ekologicznych dlatego projekt zakłada również czterodniowe kursy bokashi. Do współpracy zapraszane są firmy, kliniki, właściciele nieruchomości oraz kluby sportowe. Projekt jest szeroko rozreklamowany na polu social media.

Kwadrant ekosystem w oczyszczalni ścieków