Producenci / Wyroby

 

Podstawowe zasady aplikacji ProBio Emów:

1. Temperatura

Rośliny do rozpoczęcia wegetacji potrzebują kilka dni z temperaturami powyżej 5°C. Z kolei tradycja upraw gleby podpowiada, że siewy i obsadzanie pól należy czynić, kiedy temperatura gleby wynosi min. 8°C. Ta temperatura odzwierciedla aktywność biologiczną gleby, czyli również życie mikroorganizmów.

Jeżeli więc chcemy wskazać optymalny zakres temperatury to będzie się zawierał od 8 do 40°C. Pamiętajmy jednak, że po zimie obseruwujemy rozwój pleśni, pomimo, że temperatury nie wskazują na możliwy ich rozwój. I w takich sytuacjach należy zastosować pożyteczne mikroorganizmy, które mimo zmniejszonej aktywności z racji na zbyt niską temperaturę, będą blokowały rozwój grzybów pleśniowych, dla których dane warunki też nie są komfortowe.

Szczególną sytuację stwarza przymrozek.

Coraz częściej aplikuje się ProBio Emy przed, albo natychmiast po ustąpieniu przymrozku. Lepsza jest wersja pierwsza.

Szczepienie mikroorganizmami jest szczególnie zasadne w momencie, kiedy mamy materię organiczną do wymieszania z glebą. Dlatego np. po uprawie kukurydzy nasiennej praktykuje się oprysk mikroorganizmami nawet w grudniu po zbiorze kukurydzy, kiedy warunki glebowe pozwalają na uprawkę, ale temperatury gleby są bliskie zeru lub permanentnie nocami poniżej 0°C. Tak wykonany zabieg nie jest z racji temperatury najlepszy, ale z kolei zasadny z racji na opryskanie resztek roślin co wiosną po rozpoczęciu wegetacji będzie sprzyjało właściwemu rozkładowi materii organicznej i zablokuje ewentualne jej zagniwanie.

Należy również zwrócić uwagę na temperaturę przechowywania preparatów, która powinna wynosić od 10 do 20°C.


2. Sytuacje stresogenne

Uszkodzenia roślin spowodowane ekstremalnymi sytuacjami jak grad, przymrozek, susza, ulewne deszcze, uszkodzenia mechaniczne zostaną szybciej zregenerowane po oprysku mikroorganizmami. Nie rozwiną się pleśnie, ulegają zabliźnieniu pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. W krytycznych sytuacjach zamarcia znacznych partii rośliny następuje szybkie wydanie odrośli z pąków śpiących lub przybyszowych i w ten sposób roślina regeneruje się.

3. Wilgotność - woda.

Skuteczność ProBio Emów wzrasta podczas wykonywania zabiegów przy pochmurnej  wilgotnej, porannej pogodzie, a nawet podczas mżawki czy drobnego deszczu.

Woda używana do oprysków nie może być chlorowana. Wodę chlorowaną odstawić na 48 godzin w otwartym pojemniku, aby odparował chlor. Zalecamy używać wodę deszczową, ze stawu, z rzeki.

Skuteczną metodą poprawy jakości wody jest przepuszczenie jej przez filtr z ProBio Ceramiką. Cząsteczki wody stają się mniejsze zwiększając jednocześnie nasycenie jej tlenem.

4. Słońce.

Nie należy wykonywać zabiegów z ProBio Emami podczas silnej operacji słonecznej. Zagrożenie stanowią promienie UV, które są zabójcze dla mikroorganizmów. Dlatego w okresie od późnej wiosny i przez lato unikamy zabiegów w dni słoneczne. Jeżeli chcemy opryskać rośliny w takie dni to nalezy to robić wieczorem. Nocą przy zwiększonej wilgotności zasiedlają one przestrzeń i wtedy mamy ich skuteczne działanie w następnych dniach.


5. Mieszanie z innymi substancjami.

ProBio Emów nie wolno mieszać ze środkami chemicznymi. Jeśli stosowane są środki chemiczne należy odczekać kilka dni i dopiero stosować mikroorganizmy.

Po środkach owadobójczych, ProBio Emy można stosować nie wcześniej niż po upływie 2/3 okresu karencji.

Po środkach grzybobójczych w zależności od sposobu działania środka można opryskać mikroorganizmami po upływie 5-7 dni.

Po środkach chwastobójczych należy szczególnie uważać i odczekać, abyhebricyd zakończył swoje działanie. Zbyt szybkie wejście z opryskiem mikroorganizmami spowoduje zdetoksykowanie herbicydu i rozpoczęcie wzrostu przez nie obumarłe części roślin. Z kolei po odczekaniu do momentu, aż rośliny zamrą oprysk mikroorganizmami przyspiesza rozkład tych chwastów i tym bardziej daje przewagę roślinom  uprawnym.

ProBio Emy można łączyć ze sobą oraz z preparatami na bazie alg i z makro oraz mikroelementami.


6. Opryskiwacz.

Nie używać opryskiwacza do zabiegów z Probio Emami tuż po opryskach środkami chemicznymi. Opryskiwacz powinien być dokładnie kilkakrotnie wypłukany.   

 

7. Instalacje nawadniające i aplikujące (uprawy polowe i pod osłonami, hodowla zwierząt).

Udrażniające i oczyszczające działanie mikroorganizmówwarto wykorzystywać w uprawie roślin i chodowli zwierząt.

Wszelkie instalacje dozujące składniki pokarmowe można oczyszczać poprzezokresowe aplikacje ProBio Emów.

8. Formy stosowania ProBio Emów:

  • Podlewanie - wszelkie rosliny uprawne: od 1:100 do 1:200.
  • Hydroponika: od 1:1000 do 1:2000.
  • Oprysk - rozsady i młode rośliny: 2%-5% roztwór. W przypadku roślin z liśćmipokrytych włoskami stosować mniejsze stężenia od 0,5 do 2%. Starsze rośliny: 5%-10% roztwór.
  • Biologizacja, czyli zasiedlanie ścian, sufitów, posadzek ProBio Emami, często określane jako higienizacja: 10%-20% roztwór.
  • Zabezpieczanie płodów w magazynach: 10%-20% roztwór.
  • Zamgławianie - magazyny, obiekty hodowlane, szklarnie: 20%-100% roztwór.
  • Moczenie - sadzonki, drzewka, bulwy, cebule: 10%-20% roztwór.
  • Zaprawianie nasion: ziarna zbórz i innych gruboziarnistych 100% roztwór. Nasiona drobne 20% roztwór.

 

9. Rytm biologiczny

a) przywracanie zdrowia glebie - tylko zdrowa gleba wyda zdrową roślinę! Stosowanie pożytecznych mikroorganizmów w uprawach polowych należy rozpocząć od zaszczepienia gleby. Czynność tę wykonujemy zawsze przed siewem i sadzeniem poprzez oprysk pola EmFarma Plus, a następnie wymieszanie z glebą. Ilość EmFarma Plus jaką należy zastosować zależy od:

- zawartości próchnicy w glebie,

- rodzaju resztek pożniwnych,

- przedplonu,

- stosowanego nawożenia organicznego,

- rodzaju planowanego plonu głównego.

Mając powyższe na uwadze, podstawowa dawka zawiera się od 20 do 40 litrów EmFarma Plus na hektar. Wyższe dawki stosuje się na glebach zdegradowanych, posiadających poniżej 1% próchnicy.

W pierwszych latach wdrażania probiotycznych mikroorganizmów zaleca się stosować zwiększone dawki do gleby. Od 3 do 4 roku stosowania ProBio Emów należy stopniowo dawki zmniejszać. Tam, gdzie gleba nawożona jest obornikiem przekompostowanym - przefermentowanym z EmFarma Plus, czy też gnojownicą przefermentowaną z EmFarma Plus, można ograniczyć dawki EmFarma Plus dodawanego do gleby, a przy wysokiej kulturze gleby można ich nie ztosować.

 

b) Wspieranie siły roślin zgodnie z fazami zwiększonego wysiłku:

- pękania pąka - wzmacnia i ochrania roślinę przed infokcjami,

- kwitnienia,

- owocowania,

- wspieramy również roślinę, gdy poddawana jest wysiłkowi na odpieranie żywiołów przyrody: przymrozki, ulewne deszcze, gradobicia, upały - susze, inwazje chorób i szkodników.

Należy pamiętać o opryskiwaniu dolnej strony liści!

Uwaga! Generacje ProBio Emów jak np. Ema% i Ema5 z wrotyczem oraz ProBio Puder i inne dedykowane są do specjalnych zastosowań. Stosowanie ich najlepiej uzgodnić ze sprzedawcą.