Producenci / Wyroby

Kozy

Dobra Marka

 

W przypadku chowu i hodowli kóz stosowanie Mikroorganizmów powinno rozpoczynać się od zaszczepienia ProBio Emów w pomieszczeniach. Zabieg ten pomaga w likwidacji odorów, służy również higienizacji pomieszczeń, które można dodatkowo zamgławiać. Ponadto, preparaty oparte na mikroorganizmach mogą być dodawane do wody (wpierają jej rewitalizację) oraz do paszy. Dzięki temu wpływamy na poprawę trawienia, kondycji oraz na zapobieganie biegunkom i zatruciom. Probiotyki stosować można również do kiszonki, co pomaga w prawidłowym procesie zakiszania i zapobieganiu pleśnieniu (także w przypadku słomy i siana). Dodatkowo produkty mogą być używane do uszlachetniania gnojówki lub fermentacji obornika, gdyż wspierają te procesy. Pożyteczne mikroorganizmy pomagają także w zabezpieczaniu strzyków i wymion przed infekcjami. Preparaty pro biotyczne wspierają gojenie ran oraz ochronę przed chorobami i infekcjami, przez co maja wpływ na poprawę stanu zdrowia zwierząt i ich otoczenia.

 

 


Produkty