Producenci / Wyroby

 

Sytuacje stresogenne

Uszkodzenia roślin spowodowane ekstremalnymi zdarzeniami jak grad, przymrozek, susza, ulewne deszcze, uszkodzenia mechaniczne zostaną szybciej zregenerowane po oprysku mikroorganizmami. Nie rozwiną się pleśnie, ulegają zabliźnieniu pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. W krytycznych sytuacjach zamarcia znacznych partii rośliny następuje szybkie wydanie odrośli z pąków śpiących, lub przybyszowych i w ten sposób roślina regeneruje się.

 

Szczególną sytuację stwarza przymrozek. Coraz częściej aplikuje się ProBio Emy™ przed, albo natychmiast po ustąpieniu przymrozku. Lepsza jest wersja pierwsza. Wg badań Prof. Zenona Szneidera z Poznania kompozycja ProBio Emów™ wytwarza cukier trehalozę, która dla rośliny daje efekt antymrozowy. Zagadnienie to wymaga dalszego rozpoznania, ale pierwsze aplikacje wskazują na wyjątkowo dobre wyniki.

 

Sadownicy stosujący pożyteczne mikroorganizmy (ProBio Emy) od dwóch, trzech lat w sadach widzą znaczącą poprawę zdrowotności drzew owocowych. Rośnie ich odporność na suszę i mrozy, lepiej przyswajają i wykorzystują składniki pokarmowe.